Wtorek 11 Czerwiec

Mt 10/7-13

<<Wskazania na pracę apostolską >>

Bóg stawia na naszych drogach różnych ludzi , którzy stają się naszymi współtowarzyszami i pomocnikami w wypełnieniu naszego powołania. Misja uczniów opierała się na dwóch fundamentach :na nauce i na czynie . A jak jest z nami ? Nasza misja głoszenia Dobrej Nowiny powinna być przesiąknięta miłością i dobrym pozdrowieniem , ponieważ ono ułatwia naszą rozmowę z rozmówcą, otwiera nam przestrzeń dialogu, nawet wtedy gdy stoi przed nami nasz największy nieprzyjaciel Jezus uczy nas jak głosić misję , którą nam zleca. Apostołowie mają za zadanie po prostu być . A my? My potrzebujemy w dzisiejszym świecie bliskości drugiej osoby, nieustannego przypominania nam , że Jezus żyje , że jest obecny , zawsze przy nas i że działa . Z wygodnych kanap nie da się głosić Nowiny o Bogu , który pragnie bliskiej relacji z człowiekiem . Nasze życie powinno być przesiąknięte głoszeniem Jezusa. To On daje nam odwagę w byciu wiernymi Jego misji . W obliczu różnych cierpień i trudności , to właśnie my możemy być najlepszym świadectwem dawanym przez Ewangelię . Dlatego człowiek szlachetny i prawy wymaga od siebie prostak wymaga od innych. Jan Paweł II powiedział wymagajcie od siebie choćby inni nie wymagali od was.