ŻAL ZA GRZECHY

3. Prosić o dar skruchy. Uczynki pokutne.


Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido.’… Pan zapewne wypowiadał te słowa z bólem, widząc, że ich mieszkańcy nie przyjęli hojnie rozdawanej łaski. Szli za Nim przez kilka dni, podziwiali Go, gdy dokonał jakiegoś uzdrowienia, wyrażali swe wzruszenie, lecz w głębi duszy byli dalecy od Chrystusa. „Serce człowieka jest ociężałe i zatwardziałe. Trzeba, by Bóg dał człowiekowi serce nowe. Nawrócenie jest najpierw dziełem łaski Boga, który sprawia, że nasze serca wracają do Niego: «Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy» (Lm 5,21)”15.

Powinniśmy prosić Ducha Świętego o niewypowiedziany dar skruchy. Starajmy się .często .stawać w akcie żalu z miłości, zwłaszcza wtedy, gdy obrazimy Pana czymś poważnym, i gdy przystępujemy do spowiedzi, podczas rachunku sumienia, a także w ciągu dnia. Będzie wielce pożyteczne przy tym odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i rozważenie Męki Pańskiej, a także nieustanne przyglądanie się nieskończonej miłości Jezusa do nas i zarazem wielkiej zniewadze grzechu i brakowi naszej miłości.

Szczery żal za grzechy niekoniecznie pociąga za sobą uczucie boleści. Podobnie jak miłość, żal jest aktem woli, a nie uczuciem. I tak jak można kochać Boga bez odczuwania wzruszeń, można mieć głęboki żal za grzechy bez reakcji emocjonalnej. „Żal winien być połączony z mocnym postanowieniem unikania odtąd wszystkich grzechów ciężkich i wiodących do ich okazji. Takie postanowienie jest nieodłączne od prawdziwego żalu; kto bowiem szczerze żałuje, ten nie tylko brzydzi się grzechami w przeszłości, ale i na przyszłość. Ma się on wyrażać także w konkretnych uczynkach pokuty za to, iż nie byliśmy wierni łasce. Te uczynki pomogą nam uzyskać darowanie kar, na które zasłużyliśmy z powodu naszych grzechów, zwyciężyć złe skłonności i umocnić się w dobrym.

Poprzez jakie dzieła pokuty możemy przypodobać się Panu? – Poprzez modlitwy, posty i jałmużny, drobne umartwienia. cierpliwe znoszenie cierpień i przeciwności, ochocze przyjmowanie ciężarów własnej pracy zawodowej, zmęczenie spowodowane pracą… Ze szczególną uwagą i miłością winniśmy przyjmować łaskę spowiedzi, przystępując do niej po dobrym, przygotowaniu, ze szczerą skruchą wobec naszych upadków i grzechów. „Zwróć się do Najświętszej Maryi Panny i proś Ja -jako dowód Jej miłości do ciebie – o dar skruchy, żalu za twoje grzechy i za grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów.

I w tej postawie odważ się dodać: Matko, Życie i Nadziejo moja, prowadź mnie za rękę…, a jeśli teraz jest coś we mnie. co nie podoba się memu Bogu i Ojcu, pozwól mi to dostrzec i z Twoją pomocą wyrwać z korzeniami.

! mów dalej bez obawy: o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Módl się za mną, abym, spełniając łaskawą wole Twego Syna, stał się godzien obietnic Chrystusowych.