Wtorek 12 listopada

„Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.”

 

Pokora i miłość są dwoma fundamentami służby, dzięki którym, spełniamy obowiązki jakie mamy do wypełnienia w rodzinie, szkole i innym miejscu pracy. Jezus dał nam przykład w jaki sposób można realizować powołanie Sługi. Prośmy Pana, byśmy naszą jakąkolwiek służbę traktowali jako wyraz pełnienia Bożej woli i stawali się darem dla Boga i bliźnich.