Wtorek 13 października 

 

„Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.”

 

Co dzieje się w Twoim wnętrzu? O czym myślisz, a co mówisz? Jakie są Twoje intencje? Dlaczego pomagasz innym? Ofiaruj siebie samego potrzebującym. Pomoc materialna jest ważna, ale okazanie serca w czynie, podniesienie się ponad swoje słabości, to wielka ofiara serca. Znajdź to, co nieczyste w Twoim postępowaniu, myśleniu i proś Ducha Świętego, żeby pomógł Ci przekształcić to w coś pięknego. Warto spędzić chwilę każdego dnia ze Słowem Bożym i robić rachunek sumienia. Sprawdzaj, czy masz czyste intencje. Być podobnym do Pana Jezusa, naśladować Go, to powinno być celem.