KIM JEST JEZUS

2. Doskonały Bóg i doskonały Człowiek. Staje się Dzieckiem, abyśmy mogli zbliżyć się do Niego z ufnością.


Jezus przybył do nas od Ojca, lecz urodziła nam Go kobieta. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty – powiada św. Paweł. Teksty prorockie zapowiadały, że Mesjasz zstąpi z Nieba podobnie jak deszcz i wyłoni się z ziemi jak Odrośl Pana. Będzie Bogiem Mocnym a równocześnie Dz/ec/gc/em11.0 sobie samym zaś Jezus powie, że jest z wysoka, a zarazem, że pochodzisz rodu Dawida, wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrósł z jego korzeni. Narodzi się na ziemi, na naszej ziemi.

W Ewangelii z Mszy świętej wigilii Narodzenia Pańskiego będziemy czytali ludzki rodowód Jezusa. Duch Święty chce nam pokazać, jak Mesjasz znalazł się w ludzkiej rodzinie i w narodzie, a poprzez nie wśród całej ludzkości. Maryja dała Jezusowi w swoim łonie własną krew: krew Adama, Faresa, Salomona…

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami; stał się człowiekiem, ale przez to nie przestał być Bogiem. Jezus Chrystus jest doskonałym człowiekiem i doskonałym Bogiem.

Kiedy po Zmartwychwstaniu Pan wszedł przez zamknięte drzwi i cudownie ukazał się uczniom, któryś z nich mógł pomyśleć, że Jezus jest jakimś duchem. On sam rozwiał jednak te wątpliwości raz na zawsze. Powiedział im: «Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma dala ani kości, jak widzicie, że Ja mam». I dalej podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Ewangelista Jan byt przy tym obecny i widział Go jak jadł podobnie jak przedtem. Już nigdy nie opuści go całkowita pewność, iż było to ciało, które ujrzeliśmy własnymi oczami na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. „To już nie tylko człowiek szuka Boga, ale Bóg sam przychodzi, aby mówić o sobie do człowieka i wskazać mu drogę, którą może do Niego dojść. (…) Słowo wcielone jest zatem spełnienie tęsknoty obecnej we wszystkiej religiach ludzkości. Te spełnienie jest dziełem Boga samego i przewyższa wszelkie oczekiwania ludzkie.

Bóg stał się człowiekiem w łonie Maryi. Nie zjawił się nagle na ziemi jak jakaś zjawa niebieska, lecz stał się rzeczywiście, człowiekiem przyjmując naszą ludzką naturę w najczystszy wnętrzu kobiety. W ten sposób również Jego zrodzenie odwieczne (Jego boskość, preegzystencja Słowa) różni się od Jego zrodzenia w czasie. Jezus bowiem jako Bóg w tajemniczy sposób został przedwiecznie zrodzony, a nie stworzony, prze: Boga Ojca. Jako człowiek niewątpliwie narodził się, powstał z Najświętszej Maryi Panny w konkretnym momencie historii ludzkiej. Dlatego Najświętsza Maryja Panna, będąc Matką Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, jest prawdziwi Matką Boga, jak to dogmatycznie określił Sobór Efeski.

Patrzymy na Dziecię, które narodzi się za kilka dni w Betlejem Judzkim i wiemy dobrze, że jest Ono kluczem ośrodkiem i celem całej ludzkiej historii. Od tego Dzieciątka zależy całe nasze istnienie: na ziemi i w niebie. A Om chce, abyśmy traktowali Je przyjaźnie i z całkowitą ufnością Staje się tak małe, byśmy się nie bali do Niego zbliżyć.