Wtorek 14 Listopad

<< Służyć pokorą >>

Prośmy Boga abyśmy umieli dobrze rozpoznać własną rolę w kościele i właściwie ją wypełniać . Apostołowie Jezusa często nazywali siebie sługami , a wręcz niewolnikami Pana , bo byli świadomi że w swojej posłudze , całkowicie zależą od Boga, włączając się w Jego plan zbawienia świata. Dlatego posłusznie spełniali Jego wolę . Często określali się jako „nieużyteczni słudzy „ dlatego Jezus uświadamia im , że swoją posługę powinni spełniać z wielką pokorą. Zrobić swoje i odejść nic nie mówiąc to po ludzku trudne do zrealizowania , a ponieważ jesteśmy tacy jacy jesteśmy więc zawsze oczekujemy na jakieś dobro , za dobro przez nas okazane. Tak nas wyćwiczył świat , że nie ma nic w nim za darmo . Jeżeli my tacy się stajemy , to jesteśmy zgorszeniem dla tych których nie stać , aby zapłacić nam za miłość, którą im okazujemy, jeżeli okazujemy i robimy coś

z miłości , bo płacenie za dobroć serca nie ma sensu . Jezus uczy nas że nasza wiara jest tym co jest w nas najcenniejsze. Od niej zależy jakość naszego życia . nic nie powinno nas oddalać nas od Boga , bo jesteśmy silni w Tym , który nas umacnia . Nawet w grzechu powinniśmy widzieć miłość Tego który dał nam życie . Jak zrozumiemy co znaczy być nieużytecznym sługą , będziemy bardziej szczęśliwi .

Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą (Gandhi ).