POMOC ANIOŁÓW STRÓŻÓW

2. Jak mogą nam pomóc.


A oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. Posłannictwem aniołów jest pomaganie każdemu człowiekowi w osiągnięciu celu nadprzyrodzonego. Oto Ja posyłam przed tobą anioła – powiada Pan do Mojżesza – aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. A Katechizm Soboru Trydenckiego wyjaśnia: „Jak rodzice, kiedy ich dzieci muszą podróżować po złych i niebezpiecznych drogach, zapewniają im towarzystwo osób, które by miały nad nimi pieczę i broniły je w niebezpieczeństwach, podobnie podczas naszej podróży do niebieskiej ojczyzny nasz Ojciec niebieski każdemu z nas daje aniołów, abyśmy umocnieni ich potęgą i pomocą wyzwolili się z sideł podstępnie przygotowanych przez naszych nieprzyjaciół i potrafili odeprzeć ich straszliwe ataki zwrócone przeciwko nam. Chce, abyśmy z takimi stróżami szli prostą drogą, tak aby żadna przeszkoda postawiona na naszej drodze przez nieprzyjaciela nie potrafiła nas odłączyć od drogi prowadzącej do nieba.

Zatem posłannictwem Aniołów Stróżów jest pomaganie ludziom w obliczu pokusi niebezpieczeństw, wlewanie w ich serca dobrych myśli. Są naszymi orędownikami, naszymi stróżami i niosą nam pomoc, ilekroć ich wzywamy. „Święci wstawiają się za ludźmi, natomiast Aniołowie Stróże nie tylko za ludzi się modlą, lecz także im usługują. Jeżeli błogosławieni w niebie jedynie wstawiają się za ludźmi, Aniołowie Stróże nie tylko się wstawiają, lecz także bezpośrednio interweniują; są oni zarówno orędownikami ludzi wobec Boga, jak i sługami Boga wobec ludzi.

Anioł Stróż może nam wyświadczyć również pomoc materialną, jeżeli służy ona celowi nadprzyrodzonemu lub nadprzyrodzonemu dobru innych ludzi. Nie wahajmy się prosić go o laskę w drobnych rzeczach materialnych, których codziennie potrzebujemy; by znaleźć miejsce do parkowania samochodu, nie spóźnić się na autobus, zdać egzamin, itp. Aniołowie w sposób szczególny mogą nam pomóc w apostolstwie, w walce z pokusami i z diabłem, a także w modlitwie. „Aniołowie nie tylko przedstawiają Bogu nasze dary, lecz przynoszą je również od Niego. Oni to, jak czujni pasterze, karmią nasze dusze słodkimi wieściami i natchnieniami, bo przez nich Bóg nam ich udziela. Oni strzegą nas przed wilkami, czyli szatanami.

Anioła Stróża powinniśmy traktować jak serdecznego przyjaciela. On stale nad nami czuwa i ustawicznie jest gotowy do niesienia nam pomocy, jeśli go o to poprosimy. Jest wielką szkodą, jeżeli z powodu zapomnienia, oziębłości lub niewiedzy nie odczuwamy tak wiernego towarzystwa Anioła Stróża i nie prosimy go o pomoc, ilekroć znajdujemy się w potrzebie. Podczas pokusy lub trudności nigdy nie jesteśmy sami, jest z nami Anioł Stróż; on pozostanie u naszego boku do chwili, kiedy opuścimy ten świat.

Na końcu życia, jak powiada nam liturgia Kościoła w modlitwie za dusze w chwili śmierci, Anioł Stróż doprowadzi nas przed sąd Boga.