Wtorek 15 stycznia

„Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.”

Jezus wprawił obecnych w synagodze ludzi w zdumienie, ponieważ Jego nauka nie opierała się na teorii, ale przede wszystkim na czynach miłości względem drugiego człowieka. Jezus to nauczyciel, który nie tylko chce przekazywać nam coś do wiadomości, ale jako ten, „który ma władzę”, chce nas uczyć, jak to zastosować w życiu. Kiedy chodziliśmy do szkoły, władzę nad nami sprawowali nauczyciele – strzegąc panujących w szkole zasad i kryteriów oceniania, przekazując nam wiele wartościowych treści – tak, aby wszystko odbywało się zgodnie z programem nauczania. Po powrocie do domu również czekały na nas obowiązki i wyzwania, ale bardziej skupione na relacjach niż średniej ocen, a i władza nad nami kierowana była miłością naszych rodziców. Można do tego przyrównać sytuację z dzisiejszej Ewangelii – nauczanie uczonych w Piśmie oraz nauczanie Jezusa. Odpowiedzmy sobie dzisiaj na pytanie: jakich nauk ja słucham? Jestem uczniem teorii, czy praktyki, jeśli chodzi o Przykazania Miłości? Chrystusie, Synu Boga, daj nam łaskę życia wiarą. Panie Jezu, bądź uwielbiony w dzisiejszym dniu.