„Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!”

Jezus codziennie spełnia głębokie ludzkie pragnienie zapisane w sercu, które pragnie życia szczęśliwego. Dla tego właśnie człowieka Bóg posłał Syna Swego, by otworzyć zamkniętą przez grzech bramę życia w Bogu. Jezus ofiarowuje się za nas każdego dnia na ołtarzu, by człowiek przyjmujący ten pokarm ofiarował całego siebie Bogu. Z tej przedziwnej wymiany darów płynie rzeka łask w nasze serca. Obyśmy coraz bardziej otwierali serca dla na ten błogosławiony Chleb!