„Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego”.

 

Dzisiejsza ewangelia zwraca uwagę na sprawę, obdarowywania przez Boga obfitością łask z jednej strony oraz na brak właściwej reakcji z naszej strony. Jezu, Ty nieustannie działasz w naszym życiu. Ty, poprzez swoją Matkę nawołujesz do nawrócenia. Obdarowujesz swoimi darami, pouczasz i dajesz wskazówki. Jak my je wykorzystujemy w życiu? Czy nie schodzimy z właściwej drogi, czy nie odwracamy uwagę od Ciebie, a kierujemy ją w stronę świata? Boże, dziękujemy za wszystko co uczyniłeś w naszym życiu. Duchu Święty, otwórz nam oczy na to, co czynisz w nas. Udziel łaski nieustannej wdzięczności za dar wiary, nadziei i miłości, i kieruj nasze serca ku Tobie.