Wtorek 17 Maj

<<Pokój zostawiam wam pokój Mój daję wam >>

Jezus Chrystus ustanowił sakramenty, abyśmy korzystając z ich dobrodziejstw, mogli uczestniczyć w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Pan jest dawcą pokoju, pokoju jakiego nie może dać nikt inny, pokoju wewnętrznego i duchowego. Każdy z nas chce żyć w pokoju zarówno tym zewnętrznym niezależnym od nas, jak i tym który mamy w naszych sercach. Pokój daje nam wewnętrzną siłę, jest to czas łaski nasycenia duszy człowieka . Jezus cierpiał z pokorą oddając się woli Ojca. Ten pokój , który daje On sam, to czas naszego wypoczynku duchowego , to miejsce gdzie chcemy ulokować nasze serce. Pokój dany od Pana blokuje dostęp gniewu, nienawiści, zemsty. Przynosi on nam radość , która jest widoczna dla patrzących na nas . Nie chcemy bogactw, które nie dają nic dobrego, chcemy tylko miłości i Bożego pokoju.