Wtorek 18 czerwca

 

”Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie[…]”

 

Zostaliśmy stworzeni na Obraz Boga, niestety grzech zamazuje nasze piękno dane od Stworzyciela. Musimy codziennie się nawracać i przypominać sobie, że jesteśmy z Raju. Bóg stworzył nas do miłości, żebyśmy kochali wszystkich, tak jak On miłuje każdego człowieka. Miłością zdobywajmy świat! Chrystus dał nam najlepszy przykład- umarł za wszystkich- za grzeszników również. To bardzo trudne zadanie, więc prośmy o Ducha Świętego, aby nas uczył.