„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi”.  

 

Jezus nie mówi o rzeczach trudnych, dostępnych tylko dla niektórych. On mówi o tym, co może czynić każdy człowiek, który nie opiera się na swoich siłach, ale z pokorą podaje się prowadzeniu Ducha Świętego. Na gruncie wiary wiem, że Ty jesteś w każdym człowieku. I w tym dobrym i tym zagubionym. Jak inaczej mam przyciągnąć do Ciebie ludzi, jak nie poprzez modlitwę i miłość? Przecież, to są najpiękniejsze dary. Ty przychodzisz do człowieka przez drugiego człowieka i chcesz używać mnie jako narzędzie swojej Miłości. Święty Paweł napisał: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Jezu, wzbudź w naszych sercach pragnienie doskonałości. Tęsknotę za byciem, jak TY. Nie daj nam ulegać pokusom i naszym słabościom. Daj nam Twoje dobre i miłosierne Serce, naucz nas całym sercem kochać naszych nieprzyjaciół i odpowiadać Miłością na zło.