Wtorek 18 Kwietnia

<<Trzeba się am powtórnie narodzić >>

Przez Swoje Zmartwychwstanie Chrystus pojednał podzieloną ludzkość. To grzech jest przyczyną wszelkich podziałów, konfliktów, niezgody, wojen nieporozumień między ludźmi. Jezus zburzył mur wrogości, aby uczynić wszystko jednością. Chrystus łączy, zły zrobi wszystko, aby podzielić i wprowadzić niepokój. Pan cały czas nas uczy jak swoich uczniów, umacniając w nas wiarę. Mamy wierzyć, że przez talenty wrodzone i te które mamy od Pana jesteśmy w stanie zmienić świat. Wszyscy mamy taką moc daną przez Jezusa. Możemy to robić w pojedynkę lub z innymi. Chrystus mówi nam dziś w Ewangelii o świętym wietrze, którym jest Duch Święty. Mówi o Duchu, który daje życie, tym którzy się do Niego modlą. Tylko wtedy możemy zmieniać świat i siebie osiągając upragniony cel, gdy jesteśmy ludźmi samego Boga. Panie naucz nas być nosicielami wiary i nadziei, żyjąc miłością na co dzień. Naucz być wiernymi świadkami Twego Zmartwychwstania , mówić o nim i nie cofać się nigdy przed przeszkodami, które się ciągle piętrzą. Niech Eucharystia , która jest sakramentem jedności, jednoczy nasze serca, myśli, słowa i pragnienia, co doprowadzi nas do głębszego umiłowania Jezusa.