Wtorek 18 stycznia 

 

„To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.”

 

Szabat dla Żydów a nasza niedziela… Dzień szczególnego przeżywania wiary, obowiązek Mszy Świętej, odpoczynek. Ten dzień jest nam potrzebny, Pan go nam podarował. W tym czasie mamy szczególnie skupić się na Panu Jezusie, ale po to, abyśmy o Nim nie zapominali, że oddał Siebie za nas i jaka to łaska. Pan Bóg jest przekonany o Swojej Chwale, ale czy my o tym pamiętamy? Uwielbienie jest potrzebne nam, ludziom, żeby wiedzieć, że On jest, działa, jest wszechmogący i nas kocha. Odpocznijmy, na chwilę zdystansujmy się do codzienności. Pamiętajmy o Komunii Świętej, która jest Darem dla nas.