Wtorek 19 listopada

„Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.”

 

Jezus przechodzi przez miasto, w którym toczy się ludzkie życie. Czy my jesteśmy w stanie dostrzec przychodzącego Jezusa? Zacheusz koniecznie chce Go zobaczyć, jest to pragnienie jego serca. Chrystus wyjaśnia, że chce ocalić tych, którzy się jakoś w życiu pogubili. Zacheusz już w czasie przyjęcia Jezusa w swoim domu zmienił tok myślenia i swoje życie. On przychodzi także i dziś do domu naszego serca w Komunii Świętej, w swoim Słowie podczas Eucharystii i w codzienności, aby zaprosić do większego i radykalniejszego pójścia za Nim. Jezu, Ty przemieniasz nasze serca, daj nam na nowo odkrywać głębię Twoich Słów i według nich żyć.