„Czemuście Mnie szukali?” 

Święty Józef mimo różnych trudności, mimo niezrozumienia wielu sytuacji był całkowicie oddany swemu powołaniu i zadaniu, które dostał od Boga. Choć w danym momencie cierpiał i doświadczał w pewnym sensie niemocy, nie załamuje się i nie narzeka, ale jest wsparciem dla swojej małżonki. Nie rozumie słów wypowiedzianych przez Jezusa, ale jest do końca wierny swemu zadaniu, wierzy niezachwianie Bogu, oddaje się całkowicie do Jego dyspozycji. Święty Józef w swojej postawie pokazuje szlachetność, dojrzałość oraz wiarę- to są cechy, które powinniśmy naśladować.