Wtorek 19 Marzec

<<Józef poznaje tajemnicę wcielenia >>

Każde narodziny człowieka są początkiem świata, ale żadna śmierć nie jest jego końcem powiedział Władysław Grzeszczyk. Każda chwila jest dobra na poprawę tego co już jest. Rola świętego Józefa w dziejach zbawienia świata jest szczególna .W Piśmie nie przytoczono żadnej Jego wypowiedzi , bo wszystko co się dzieje nie jest słowem , ale czynem . Czy umielibyśmy stanąć w roli Józefa i nie mówiąc nic powiedzieć wszystko?Czy umiemy żyć natchnieniami Boga ?Józef był człowiekiem sprawiedliwym . Czy umiemy być sprawiedliwi ?On zaufał, uwierzył, ochronił Maryję i poznał tajemnicę wcielenia, którą Mu objawił Anioł. Ciągle potrzebujemy poprawy życia , aby miało sens. Chcemy być mądrzejsi i lepsi, ale nie ma nic za darmo , samo nie przyjdzie. Potrzeba nam Tego kto to uczyni w nas. Samego Boga i Jego miłości. On wleje w nas samo dobro , bo nas kocha. Potrzeba nam też drugiego człowieka , aby podzielić się tym co dostaliśmy. Dystans do siebie i otaczających nas rzeczy daje nam nadzieję na lepsze jutro. Wtedy nasze życie wypełni się wartościami ponadczasowymi, gdzie śmierć nie ma miejsca. Ciągle słyszymy , że mamy dążyć do świętości , czy rozumiemy jednak co kryje się pod tym pojęciem?