„Panie, ratuj, giniemy!”.


Scena uciszenia burzy wprowadza nas w trudny a zarazem piękny wymiar, jakim jest zaufania do Boga. Lęk wprowadza w panikę i nie pokój; zabiera wiarę, niweczy ufność, sprawia, że tracimy poczucie bezpieczeństwa. Jezus nie przyszedł na świat, aby usunąć wszelkie trudy i cierpienia, ale by uzdolnić nas do zwycięstwa nad nimi. Panie, wobec burz, które nieustannie nam towarzyszą, daj nam łaskę ufnej wiary, że wystarczy być w Twej obecności, aby nie zginąć.