Wtorek 2 marca 

„Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.”

Te słowa Ewangelii dobrze oddają to, jaki powinniśmy mieć stosunek do głoszonego Słowa Bożego. Wiele jest dziś zamętu, upadków i niepotrzebnego oceniania wśród ludzi, także wśród kapłanów. Jednak każdy człowiek, niezależnie od swego powołania, grzeszy. Jezus wprost mówi nam dziś, że mamy kierować się Jego nauką, a nie przykładem ludzi, którym nie udaje się Nią żyć. W momencie śmierci każdy przed Bogiem stanie sam, twarzą w twarz. Choćby straszny grzech któregoś z księży nie będzie dla nas usprawiedliwieniem tego, że kochaliśmy za mało, czy że nie byliśmy w stanie nic od siebie dać, choćby jednego dnia postu, choćby jednego „gratisowego” przebaczenia. Pomóż nam Jezu, przemień nasze serca, abyśmy nie oceniali innych, ale skupili się przede wszystkim na życiu w taki sposób, by oddawać Tobie chwałę.