„Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.”


Zbawienie, o które pytał się Piotr Jezusa, jest darem Bożym, który dostaliśmy od Boga ze względu na to, iż On z miłości nas stworzył i przeznaczył nas do wiecznej miłości. Ta perspektywa wyraźnie przekracza ludzkie możliwości. Każdy jest zaproszony do życia wiecznego. I każdy z nas ma inną – niepowtarzalną drogę zbawienia, na której to Bóg zapewnia o swojej obecności. On jest Emmanuelem – Bogiem z nami. Patrząc na swoje życie możemy dostrzec jak Bóg przekracza nasze bariery, słabości i grzechy, które nosimy i obdarza nas łaską. To z Jego hojności możemy żyć, kochać i być kochanym. Niech nas nie przerażają złe wiadomości, ale z tym większą uwagą słuchajmy tego, co mówi do nas Bóg w Ewangelii, czyli w Dobrej Nowinie!