Wtorek 20 Wrzesień

 

<< Krewni Jezusa >>

W dzisiejszej ewangelii widzimy jak liczne tłumy napierają na Jezusa. Nie miał On możliwości aby porozmawiać ze swymi bliskimi. A właśnie przyszła do Niego matka z uczniami. Jezus nie wyrzeka się rodziny, ale nie podejmuje też chęci spotkania się z nimi. Wyższym i ważniejszym jest inny stopień pokrewieństwa, chce On utworzyć wielką rodzinę duchową, do której wejdą wszyscy którzy słuchają Słowa i mają otwarte serca na nie. Jezus pragnie aby wszyscy słuchali Jego nauki. Nie wiemy czy słowa Pana słyszała Matka i uczniowie, ale na pewno słyszały je tłumy. Warunkiem bycia przy Panu jest słuchanie i wypełnianie wszystkiego. Jezus wie że najbliżsi nie muszą tego udowadniać, poszerzają oni bowiem grono tych, którzy to spełniają. A my czy słuchamy i wypełniamy Słowo Boże?