Wtorek 21 kwietnia 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.”

Wiara wynika z wyboru. Słowa Jezusa mówią nam konkretnie jak powinno wyglądać nasze świadczenie o Bogu – mówić powinniśmy to, co wiemy, nie to, co nam się wydaje. Świadectwo powinniśmy dawać z własnych doświadczeń, ze swojego życia, nie za kogoś. A to, czy inni nasze świadectwo przyjmą, jest już ich indywidualną decyzją. Pan Jezus nie daje nam pustych słów bez pokrycia. Oprócz Jego nauk i obietnic, dawniej i dziś dokonuje się wiele cudów wokół nas. Jednak mimo to, wciąż jeszcze wiele w nas niepewności, zwątpienia, niedowierzania. W tym ujawnia się trud dojrzałości i świadomego podejmowania decyzji – w tym decyzji o tym, czy chcemy i postanawiamy wierzyć Bogu. Panie Jezu, obdarz nas łaską dojrzałej, wiernej i głębokiej wiary. Otwórz nasze oczy, byśmy potrafili dostrzegać w naszej codzienności Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.