Wtorek 21 stycznia

„To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.”

 

Jezus nosi w sobie pragnienie odnowienia życia człowieka, którego szatan zwiódł kłamstwem życia lepszego od propozycji danej przez Boga. Bardzo często szatan chce przeszkodzić nam w świętowaniu Dniu Pańskim, byśmy zajęli się jakąś niepotrzebną pracą, która wydaję się pilnie konieczna do zdobycia szczęścia. Szabat – dzień odpoczynku po pracy oraz czas uwielbienia Stwórcy w dziele stworzenia i odkupienia stanowi najlepszą okazją w codziennym zabieganiu, by się zatrzymać i popatrzeć na Boga Ojca i Nim się zachwycać. To jest również dzień odkrywania daru jakim jest bliźni, by we wspólnocie domowej radować się ze zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, by również więcej czasu poświęcić na poznawanie bogatego świata przeżyć ludzi żyjących z nami. Chrystus jest obecny w każdej wspólnocie i to On uświęca czas modlitwy i odpoczynku. Jak napisał Cyprian Kamil Norwid, iż odpocząć to znaczy – począć się na nowo. Chwała Tobie Boże w Twojej wielkiej miłości i trosce o całego człowieka!