Wtorek 22 Listopad

<<Zapowiedź zburzenia świątyni >>

Pan uchyla nam każdego dnia rąbka tajemnicy swojego istnienia. Pokazuje nam różne wydarzenia które mają nadejść, ale jednocześnie mówi abyśmy się nie lękali. Zycie toczy się cały czas do przodu , ale nic nie jest wiadome. Pan mówi czuwajcie, abyście byli gotowi i nie dali się zaskoczyć, jak nieroztropne panny w jednej z ewangelii. Warto się uczyć na własnych błędach. Łatwo jest bowiem coś zburzyć , ale odbudować to potem jest bardzo trudno. Dotyczy to szczególnie naszych relacji z ludźmi, a przede wszystkim z Bogiem. Pan jest cierpliwy i pokorny, miesiącami a czasem i latami czeka na nasz powrót z drogi grzechu. To my musimy wykonać pierwszy krok. Bo jak łatwo jest zniszczyć zaufanie, którym nas ktoś obdarza, tak na odbudowanie trzeba nie raz lat. Jezus mówi żebyśmy zadbali o swoją duszę. Taka bowiem relacja jaką mamy z Bogiem i co od Niego czerpiemy, będzie rzutować na naszą relację z człowiekiem. Jeżeli mamy pokój , radość i miłość to to będzie udzielać się innym. Jezus mówi że nigdy nie jest za późno na pojednanie, na miłość, na na przebaczenie, na to aby byś szczęśliwym . Nigdy nie jest za późno aby iść drogą za Panem.