Wtorek 22 listopada

 

„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono”.

 

Świątynią Boga w chrześcijaństwie jest człowiek i jego wnętrze. To ono może być zniszczone przez grzech i brak czuwania, by zachowywać Boże przykazania. Czasem ostatecznym jest całe nasze życie tu na ziemi. To tutaj podejmujemy decyzje dotyczące naszej wieczności. Oddajmy Bogu wszystko, co się dzieje i prośmy, by dał nam odwagę i potrzebne łaski, aby iść za Nim, a nie za tymi, którzy próbują nas zwodzić. On również przestrzega i poucza, że mamy trwać zawsze w Bogu, a wtedy niczego nie będziemy się lękać. Tylko Bóg jest w stanie z największego zła wyprowadzić dobro. On jest drogą, prawdą i życiem. Zastanówmy się, na jakim fundamencie budujemy życie? Przecież nie wszystko przemija, wieczna jest Miłość i wszystko co jest oparte na Bogu, bo to On uspokaja nasze serca i jest blisko. Boże, prowadź nas!