Wtorek 22 Sierpień

<< Opuścić wszystko i iść za Nim >>

Nasze pragnienie i dążenie do bogactwa może oddalić nas od drogi zbawienia i uniemożliwić osiągnięcie Królestwa Niebieskiego. Ludzie jednak szukają w swoim życiu wygód i dobrobytu, który kieruje ich do sukcesu . Dążenia te nie powinny zamykać ich na drugiego człowieka . Bo tylko serce otwarte, gotowe do dzielenia się , jest również gotowe do przyjęcia Zbawiciela . Zaufać jak Maryja , co to znaczy ? Ona przez swoją wiarę i zaufanie przeszła drogę , na której jesteśmy teraz my. Jednak pamiętajmy że bogactwo tylko pozornie daje poczucie siły i budzi w nas myśli, że będziemy ludźmi niezależnymi i wolnymi . Tymczasem to właśnie od bogactw się uzależniamy i podporządkowujemy swoje życie materializmowi, z którym jest różnie . Jeżeli swoje życie poświęcamy ułudzie, to jesteśmy biedni i duchowo i fizycznie , a szczególnie w relacjach z drugą osobą. Jezus wie że świat i bogactwo mają w sobie kuszącą moc . Często ulegamy pokusie gromadzenia , zdobywania i iluzji siły związanej z posiadaniem pieniędzy . A pieniądze to nie wszystko, jet to droga w pustkę ,ale jak już raz spróbujemy to ciągle jest nam mało. Więc czym się stajemy dla siebie , zacharowujemy się na śmierć jak mówi przysłowie, aby mieć więcej i więcej . Panie przyjdź do nas z bogactwem rozumu a nie z bogactwem pieniądza.