Wtorek 22 sierpnia

 

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Maryja jest wzorem zaufania, posłuszeństwa Bogu. Jej „Tak” na słowa anioła nie było proste. Podziękujmy za Jej serce pełne ufności, za słowa „niech Mi się stanie według Twego słowa”. Maryja z ufnością przyjęła to, co Bóg dla Niej przygotował. A my czy potrafimy Ją naśladować w przyjmowaniu woli Bożej? Czego dzisiaj uczy nas postawa Maryi? Czy wierzymy i dostrzegamy, że i do nas Jezus mówi w codzienności? Pomyślmy, w jaki sposób i gdzie przyszedł do nas Bóg? Być oblubienicą, to nieustannie poszukiwać Boga w historii własnego życia i życia innych. Maryja rozważała w swoim sercu obietnice Boga. Ona uwierzyła w słowa anioła, chociaż były one zupełnie nieracjonalne według naszego toku myślenia. Pozwoliła Bogu wejść w swoje życie i zmienić w nim wszystko – przekroczyć granicę niemożliwego. Maryjo chcemy się uczyć od Ciebie tej ufności, pokory, posłuszeństwa i nieugiętej Wiary, chcemy zawsze mówić Bogu: TAK. Pan potrzebuje zgody, by mógł w naszym życiu działać. Duchu Święty, prosimy Cię, osłoń nas swoją mocą przeciw mentalności świata i wlej w nas poznanie woli Bożej, oraz moc do jej wypełnienia na wzór Maryi!