„To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.” 

Szabat był darem Boga, a zatem miał służyć życiu. Ewangelia daje nam wzór do właściwego stosowania prawa. Są tacy, którzy bezwarunkowo służą prawu, uważają za rzecz prostszą i pewniejszą trzymać się skrupulatnie tego, co jest napisane i starają się to wszystko narzucić innym, nie dopuszczając żadnej możliwości zmiany. Stają się niewolnikami, ucieka z nich życie. Często nieświadomie przestają nawet pamiętać o Bogu czy o ludziach. Święto nie jest obowiązkiem, który trzeba wykonać, ale potrzebą, której spełnienia powinniśmy oczekiwać. Bóg dał go człowiekowi, aby w dniu wolnym od pracy mógł przerwać codzienny bieg i odpocząć, spotkać się z bliskimi i z Bogiem. By przypomnieć nam, że mamy duszę, która potrzebuje oczyszczenia i umocnienia. Bóg broni naszego dobra, często przeciwko nam samym.