Wtorek 23 marca

„Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. (…) A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.” 

Jezus Chrystus zaprasza nas do wejścia w relację z Nim, aby wyprowadzał nas z grzechu i przemieniał nasze życie. Wiara, jak miłość, jest kwestią podjęcia świadomej decyzji. W wierze, tak jak w miłości, są momenty wielkich uniesień, chwil pięknych, czy dosłownie cudownych. Ale są także momenty ciemności, smutku, kiedy odpowiedzią na nasze pytania i problemy jest milczenie. Ale nawet wtedy, kiedy akurat mąż czy żona nie przynosi nam rano pachnącej kawy z zapewnieniem, że nas kocha, albo nasze dziecko, które nocami utulaliśmy do snu, bardziej szanuje znajomych niż nas, mamy spełniać swoje uczynki miłości wobec nich. Bo miłość wymaga wierności i trwania, niezależnie od okoliczności. Podobnie wiara – bez względu na sytuację życiową, z wiary wynika życie przykazaniami Bożymi, Jego Słowem, Jego nauką. Z prawdziwej wiary wynika głębokie przekonanie o tym, że Bóg nigdy nie pozostawia nas samych i przekonanie to jest większe, niż wątpliwości i zwątpienia w czasie trudów. Panie, umacniaj naszą wiarę, trzymaj nas blisko Ciebie swoją silną, kochająca dłonią. Jezu Chryste, Synu Boga, prowadź nas do Ojca.