Wtorek 24 września

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Nie bez przyczyny Pan Bóg stawia na naszej drodze dane osoby. Zazwyczaj bliscy są nam ci, którzy nas wychowali, z którymi łączą nas więzy krwi. Jezus pokazuje nam, że choć tu na ziemi wzrastamy i żyjemy w określonej grupie, narodowości, miejscu, to dla wieczności nie ma znaczenia to, że kochałem/am tylko swoją matkę, ale to, czy choć starałem/am odnosić się z miłością do drugiego człowieka. Czasami przynależność do Wspólnoty Kościoła pokazuje, że z ludźmi tam spotykanymi, łączą nas silniejsze więzi, niż z własną, biologiczną rodziną. Dzieje się tak, bo kiedy pomiędzy ludźmi staje Jezus, to taka relacja jest nie do podrobienia, jest niezastąpiona i może się rozwijać w sposób najgłębszy i nieskończony. Jezu, bądź uwielbiony w w każdym człowieku, jakiego pozwoliłeś nam poznać na naszej drodze wiary.