Wtorek 24 września

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Słowo Boże pobudza nas do wiary we wspólnocie Kościoła. Chrystus mówi, że kto słucha Jego słów, a następnie Jego naśladuje, ten jest Mu bratem, siostrą, matką. Jeśli przyjmiemy do serca słowa Pana to On będzie naszym bliskim Członkiem Rodziny. Bóg powołuje każdego do tej ścisłej relacji ze sobą. W ten sposób Jezus podnosi nas do godności członków Bożej Rodziny. Chrystus mówi nam wprost, jak jesteśmy dla Niego ważni, jak bardzo zależy Mu na nas. Człowiek może słuchać lub nie. Może odrzucić to Słowo lub przyjąć i próbować je realizować w swoim życiu. Jeśli będzie słuchał, napełniał się nim i realizował, stanie się uczestnikiem Bożej Miłości, członkiem Jego Rodziny. Przez fakt słuchania i przyjmowania do siebie Słowa, jego dusza będzie przemieniana przez to Słowo, by z czasem upodobnić się do Jezusa. Panie, daj nam mądrość, abyśmy potrafili wcielać Twoje Słowa w życie.