„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.” 


Uczniom Jezusa Chrystusa nie wystarczy nie czynić ludziom tego, czego sami nie chcieliby otrzymać. Mistrz z Nazaretu otwiera przed uczniami szerszą perspektywę miłości, która dostrzega Boga i drugiego człowieka. Chrystus w darze Chrztu świętego uzdolnił nas do bycia darem dla Boga i bliźniego. Ten dar rozwija się w nas przez modlitwę i czyny miłosierdzia. W taki sposób upodabniamy się do Chrystusa, który stał się dla nas chlebem życia, byśmy go przyjmując, stawali się tym pokarmem dla ludzi.