Wtorek 25 kwietnia 

 

”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! ”

 

Pan Jezus, wstępując do Nieba, daje zadanie Apostołom i nam, które wydaje się być zbyt trudne, a wręcz abstrakcyjne. Uczniowie przez zesłaniem Ducha Świętego nie mają takiej odwagi. To polecenie Pana Jezusa, jest też swego rodzaju obietnicą. Jest to życie w pełni Ducha. Dzielenie się miłością, głoszenie Zmartwychwstałego Jezusa, czynienie nowych uczniów… Po doświadczeniu uwolnienia przez Jezusa, możemy nieść to uwolnienie innym, a wręcz jesteśmy do tego zobowiązani. Człowiek żyjący w niewoli, nie może być uwalniającym, nie może nieść Dobrej Nowiny. Czy jesteś wolny? Czy wierzysz w to, że i ciebie Pan powołuje do tego, aby Go szukać i dalej nieść Jego miłość?