ŚW. JOACHIMA I ANNY RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

3. Wychowanie dzieci. Modlitwa za rodzinę.


Św. Joachim i św. Anna zapewne często myśleli o tym, że Bóg chce czegoś wielkiego od ich córki, obdarzonej tak licznymi darami ludzkimi i nadprzyrodzonymi, i ofiarowali Ją Bogu, jak to Żydzi mieli zwyczaj Czynić ze swymi dziećmi. Rodzice, którzy umacniają swoją miłość w modlitwie, potrafią uszanować wolę Bożą wobec swoich dzieci, tym bardziej wtedy, kiedy otrzymają one powołanie do całkowitego oddania się Bogu – a nawet będą się często o to modlić -gdyż „poświęcenie dzieci na służbę Bogu nie jest ofiarą -mawiał św. Josemaria Escriva – jest zaszczytem, najwyższym zaszczytem, największą radością. A dzieci „odczują całe piękno oddania swoich sił na służbę Królestwu Bożemu”, gdyż tego nauczyły się w domu rodzinnym.

Miłość, która prowadzi do małżeństwa i założenia rodziny, „może również być drogą Bożą, drogą powołania, drogą cudowną, drogą do doskonałego oddania się Bogu. Miłość ta powinna być owocna i czynna w tym, co dotyczy jej własnego owocu, którym są dzieci. Prawdziwa miłość wyraża się w staraniach o kształtowanie dzieci tak, aby wyrośli z nich ludzie pracowici, wstrzemięźliwi, wychowani w pełnym znaczeniu tego słowa i by w ten sposób byli dobrymi chrześcijanami. Rodzice powinni zadbać o to, żeby zakorzeniły się w ich dzieciach fundamenty cnót ludzkich: męstwa, umiarkowania w korzystaniu z dóbr, odpowiedzialności, pracowitości, aby nauczyły się one robić wydatki z myślą o ludziach potrzebujących, których jest obecnie wielu na świecie…

„Rodzice, jako pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, mają prawo wybrać dla nich szkole, która odpowiada ich własnym przekonaniom. Jest to podstawowe prawo. Władze publiczne mają obowiązek zagwarantować to prawo rodzicom i zapewnić konkretne warunki jego urzeczywistnienia. Prawdziwa miłość do dzieci skłoni rodziców do interesowania się szkołą, w której się kształcą, do dbałości o jakość świadczonego tam nauczania, zwłaszcza religijnego, gdyż od niego może zależeć nawet ich zbawienie. Ta miłość pobudzi też rodziców do szukania odpowiedniego miejsca na wakacje i odpoczynek – często z poświęceniem własnych upodobań i zainteresowań – tak, by uniknąć środowisk, które uniemożliwiałyby lub utrudniały praktykowanie prawdziwego życia chrześcijańskiego. „Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych. Strzeżcie wasze rodziny przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera sie w świadomość człowieka, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych. Nie powinni nigdy zapominać, że są zarządcami olbrzymiego skarbu Bożego, i że jako chrześcijanie tworzą rodzinę, w której obecny jest Chrystus, co nadaje jej specyficzne cechy.

Prośmy dzisiaj św. Joachima i św. Annę, aby domy chrześcijańskie były miejscami, w których łatwo jest spotkać Boga. Zwróćmy się także do Najświętszej Maryi Panny. „Zjednoczeni wszyscy, wznieśmy do Niej swoje serca i mówmy do Maryi, córki i Matki; Okaż, że jesteś Matką dla wszystkich, zanieś naszą modlitwę, ażeby łaskawie przyjął ją Chrystus, On, który stał się Twoim Synem.