DZIECI BOŻYCH

2. Jesteśmy dziećmi Bożymi w Synu Bożym.


Tyś synem moim…

Pan ustawicznie mówił swoim uczniom o tej rzeczywistości. Czasami bezpośrednio, ucząc ich zwracać się do Boga jako do Ojca, nakazując im świętość jako wyraz synowskiego naśladowania Ojca; również poprzez liczne przypowieści, w których Bóg występuje pod postacią Ojca.

Boże synostwo powinno być rozumiane jako coś więcej niż symboliczne pokrewieństwo między nami a Bogiem. Bóg nie chce traktować nas podobnie jak swoich synów, On traktuje nas istotnie jak swoich synów. Nasze dziecięctwo nie jest równorzędne z synostwem Jezusa Chrystusa, jednak jest czymś bardzo ważnym, choć zaledwie przeczuwamy znaczenie tego daru.

My uczestniczymy w pełnym, wyłącznym i konstytutywnym synostwie Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. „Z tego naturalnego synostwa -wyjaśnia św. Tomasz – wynika dla wielu synostwo przez pewne podobieństwo i uczest¬nictwo”11. Na mocy tego synostwa możemy wejść w zażyłość z Trójcą Świętą. Jest to prawdziwe uczestnictwo w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdy chodzi o nasz związek z Osobami Boskimi, można powiedzieć, że jesteśmy dziećmi Ojca w Synu przez Ducha Świętego. Przez łaskę otrzymaną na Chrzcie człowiek uczestniczy w wiecznym rodzeniu Syna przez Ojca, ponieważ został ustanowiony przybranym dzieckiem Boga. „Każdy chrześcijanin obmyty wodą ze świętego źródła słyszy głos, który niegdyś rozległ się nad brzegiem Jordanu: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Łk 3,22) i wie, że został przyłączony do umiłowanego Syna, sam stając się synem przybranym (por. Ga 4,4-7) i bratem Chrystusa.

Powinniśmy mieć świadomość dziecięctwa Bożego w każdej chwili dnia, ale szczególnie podczas życiowych doświadczeń i prób. „Wydaje się, że świat się wali na ciebie. Nie widzisz przed sobą drogi wyjścia: tym razem nie możesz pokonać przeszkód… A więc znowu zapomniałeś, że Bóg jest twoim Ojcem: wszechmocnym, nieskończenie mądrym, miłosiernym? On nie może zesłać ci nic złego. To, co cię martwi, w rzeczywistości jest dla twojego dobra, chociaż twoje cielesne oczy teraz są niewidzące. Wszystko ku dobremu! Panie, jeszcze raz i zawsze niech się dzieje Twoja najmądrzejsza Wola!