Wtorek 26 września

 

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę, że wszyscy mogą, mieć taką wieź z Nim i doświadczenie Jego bliskości, gdy słuchają Jego Słowa i wypełniają je. Chrystus przyrównuje każdego, kto słucha Jego Słów i żyje nimi, do swoich najbliższych. Jezus jest z nami przez swoje Słowo, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Jest dla nas wielkim bogactwem. Przez nie wchodzimy z Bogiem w dialog, rodzi się w nas życie Boże i umacnia wiara. Dzięki słuchaniu Słowa, Jezus staje się żywy i namacalny. Słowo Boże, pomaga nam w chodzeniu za Nim i w naśladowaniu Chrystusa w naszym życiu. Dziś w pewien sposób przywykliśmy do słuchania Słowa Bożego, ale zastanówmy się jak często je wypełniamy? Czy też uświadamiamy sobie, że każdego dnia tyle chrześcijan na całym świecie słucha tego samego Słowa podczas Eucharystii, tworząc z nami jedną wielką rodzinę. Dziękujmy Bogu za łaskę codziennego Słowa i prośmy Pana, abyśmy umieli nie tylko słuchać, lecz także usłyszeć Je i zamienić w czyn.