Wtorek 27 maja

„Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”.

 

Bóg do niczego nas nie zmusza, ale zaprasza do przeżycia z Nim życia. Relacja z Bogiem jest dynamiczna, zmieniają się sposoby modlitwy, wyrażania wiary i doświadczania miłości. Bądźmy świadkami Chrystusa w świecie! Jest to możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego. To On przygotowuje i otwiera serca słuchaczy na przyjęcie Dobrej Nowiny. Prośmy Boga o dar zaufania i zaprośmy Go do naszej codzienności. Zastanówmy się też, czy troszczymy się o to, by nasza wiara nie osłabła, by zawsze była żywa? Poprzez fundamentalną relację z Bogiem możemy być sobą i zacząć na nowo żyć. Przyjdź, Duchu Święty, daj nam Łaskę poznania i ukochania Tego, który nas zbawił! Daj nam posłuszeństwo Twoim natchnieniom!