Wtorek 28 marca

 

<<światłość wobec ciemności >>

We fragmencie ewangelii przeznaczonej na dzień dzisiejszy Jezus otwarcie mówi o Swojej boskiej godności. Przedmiotem zgorszenia wśród Żydów co doprowadza ich do furii jest to, że Jezus nazywa Boga swoim Ojcem. Żydzi bowiem nigdy nie mówili”mój Ojciec „, tylko ewentualnie „nasz Ojciec „. Słowa Jezusa rozumieli oni bardzo dobrze i nie mogli się pogodzić, że Jezus stawia się na równi z Bogiem. Dzisiejsze czytania wprowadzają nas w nastrój zbliżąjących się Świąt Paschalnych, przypominając że bez bożej łaski nic nie możemy. Słuchając innych tak często nie rozumiemy o co komuś chodzi, więc z góry zakładamy, że są to rzeczy mało ważne dla naszego życia. Pozbawiamy się przez to wiedzy, która mogłaby być pomocą w naszym wzroście. Jezus poprzez rozmowy próbował dotrzeć do swoich rozmówców. Odpowiadał na wiele pytań, rozwiązywał problemy. Wielu z nich zobaczyło swoją arogancję i pychę, wielu też odeszło w złości. Ale też wielu zrozumiało każde słowo Pana i uwierzyli, a ich życie się zmieniło. Słuchajmy bo możemy się wiele nauczyć. Żyjmy łaską a będziemy umieli walczyć z pokusami i słabościami. Zbawienie jest darem Boga , a nie naszą zasługą. Panie pokaż nam najlepszą drogę do uświęcenia.