Wtorek 29 kwietnia

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.

 

Chrystus, widząc owoce głoszenia Słowa Bożego przez uczniów, zachęca ich i nas do przyjęcia jarzma Jego miłości. Istotą wiary jest przylgnięcie do Jezusa całą swoją osobą, powierzenie Jemu spraw, które wydają się zbyt trudne. On, przychodząc na ziemię przejmuje nasze ciężary, przynosi nadzieję, poucza. Pokorne i ciche zaufanie Jego trosce, przynosi ukojenie dla duszy. Dodaje siły i pokoju w sercu. Niech to dzisiejsze słowo Boże będzie dla nas pokrzepieniem, ale i wskazówką jak przeżywać nasze życie.