Wtorek 29 października

„Jezus mówił: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach.”

 

Czas ziemskiej misji Jezusa polegał na przybliżeniu ludziom królestwa Bożego. To królestwo powstawało miedzy nimi bardzo nie pozornie i z małej wspólnoty. To dzieło ma w sobie moc rozwoju, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa i działaniu Ducha Świętego w Kościele. W naszych sercach w momencie chrztu świętego zostało zasiane ziarno życia Bożego, dzięki któremu możemy obserwować wzrost tego właśnie królestwa, mimo naszej grzeczności. Dziękujemy Ci, Jezu, że za Twoją łaską możemy owocować przez dobre życie i dzielić się darami z bliźnimi!