Wtorek 3 stycznia

 

„Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.

 

Naszym zadaniem na ziemi, jest jak najpełniej naśladować Jezusa. Mamy o Nim świadczyć przez czyny, ale też słowem. Święty Jan, spośród cech które miał, ma trzy najbardziej widoczne. Są to: pokora, słuchanie Boga i wskazywanie na Chrystusa. Zastanówmy się, czy odnajdujemy te cechy w naszym głoszeniu Pana? Spójrzmy na naszą codzienność, nasze miejsce we wspólnocie, czy w dziele ewangelizacji. Prośmy Boga, aby całe nasze życie, wskazywało na tę prawdę: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Otwórzmy się i wzywajmy Ducha Świętego. On nauczy nas, jak świadczyć o Jezusie.