Wtorek 30 Kwiecień

 

<< Pokój zostawiam Wam >>

Świat nie może dać pokoju dopóki nie opowie się za Jezusem. Jezus bez człowieka będzie zawsze Bogiem , lecz człowiek bez Jezusa będzie niczym i pełnym rozmaitych lęków. Wszystko co robimy bez Boga jest kruche i nietrwałe . Tylko miłość jest gwarantem pokoju . Każda nieżyczliwość niszczy relacje międzyludzkie, których zazwyczaj już nie można odbudować. Chciwość i nienawiść prowadzi na manowce . Tylko tam gdzie jest radość jest nadzieja . Jezus przyniósł radość życia , bo wszystko co dawał wynikało z Jego miłości do człowieka . Każdy gest Pana to wynik otwartości serca , gest otwartej ręki. Dzięki temu teoria połączyła się z praktyką . Oddajmy ster naszego życia w ręce Jezusa .Nie musimy na nic zapracować , nie daje swego pokoju „za coś „, ale jest to wynik gorącej miłości Pana do nas . To wielka łaska . Słuchanie Boga formuje nasze wnętrze , pogłębia wiarę , umacnia miłość i pomaga radować się , nawet wtedy gdy nie wszystko w życiu jest kolorowe i łatwe do przyjęcia . Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim .