„Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”

 

Czas ziemskiego życia, to czas naszego wzrostu. To także czas czujności, bowiem Zły będzie zastawiał pułapki, aby zniszczyć dzieło Boga. Jezus chce, aby każdy spędził z Nim wieczność. On naucza, karmi, daje każdemu czas na nawrócenie i poprawę. Przypomina też, że zgorszenia i wszelkie nieprawości zostaną unicestwione a ostateczne zwycięstwo nie należy do zła, lecz do dobra. Jezu, pragniemy otwierać się na Twoją miłość.