Wtorek 30 listopada

„Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną (…)”.

Jezus wzywa do podążania za Nim zwykłych ludzi, pracujących w piekarni, szkole, sklepie spożywczym, na kolei – wzywa każdego z nas. Nie trzeba mieć wysokiej pozycji społecznej, tytułów naukowych czy wielu zer na koncie bankowym, aby stać się „wybranym”. Niezależnie od tego, kim jesteśmy na co dzień, Jezus pragnie, byśmy byli także Jego uczniami, byśmy przez nasze życie szli razem z Nim. Jak? Podążając za Nim, za Jego słowem, wskazówkami, przykładem jaki nam daje. To trudne, ponieważ nierzadko wymaga to od nas zostawienia za sobą tego, co dla nas już znane, dające poczucie stabilności. Aby znaleźć w sobie odwagę do podejmowania takich niełatwych kroków, należy zaufać Bogu i pamiętać, że „wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy”. Panie, daj nam łaskę silnej wiary Tobie.