Wtorek 30 Maja

<<Nagroda za wyrzeczenia i ubóstwo >>

Prawda dla człowieka jest kluczem do świata, tak jak wolność kluczem, który otwiera drogę w głąb człowieka.

Prawdziwą wolność odnajdujemy wyłącznie w Bogu. On nas prowadzi do krainy życia, która może być naszym udziałem już teraz, gdy się damy poprowadzić Duchowi Świętemu. Wybór Boga to nie kwestia jakiejś decyzji, to wiara, kwestia czegoś najwyższego naszego ocalenia. To także wolność od rzeczy materialnych, to postawa naszej egzystencji. Nie zatrzymujmy się na tym co nie istotne, tylko dążmy do świętości . W naszym dążeniu nie potrzebujemy na pewno rzeczy materialnych. Logika starego testamentu , gdzie jest coś za coś jest całkiem sprzeczna z duchem ewangelii. Nie można podążać za Jezusem myśląc o sprawach materialnych. Za Panem idzie się ze względu na Niego samego , na miłość do Niego i pragnienie zjednoczenia się z Nim . Ale tak myślimy dopiero gdy umrze w nas stary człowiek, a nasze myślenie zmieni się . Wtedy dostrzegamy to co jest naprawdę cenne. W Bogu posiadamy wszystko, bo Jezus wie , że ludzie ubodzy, to nie ci co nie mają pieniędzy , ale ci którzy nie mają znikąd ratunku. To opuszczeni , samotni,zadni na łaskę i nie łaskę innych , na ich humory. Ciągle błagający w walce o każdy dzień życia. To właśnie Jezus daje im siebie czyli nadzieję , która prowadzi do życia wiecznego. Tylko dzięki Panu nasze największe pragnienia zostaną zaspokojone.