„Do czego podobne jest królestwo Boże?”


Królestwo Boże jest przestrzenią paradoksów: to co małe, jest wielkie, a co chce uchodzić za wielkie- jest mierne. Wielkość jest w służbie, wyniosłość zaś wiedzie ku klęsce. Kościołowi zostaje powierzona misja budowania Królestwa Bożego na ziemi. My jako chrześcijanie, cześć Kościoła mamy takie samo zadanie. Tak jak małe ziarnko staje się wielkim drzewem, tak każdy dobry uczynek, miłe słowo, akt miłosierdzia wobec drugiego człowieka tworzą królestwo Boże na ziemi. Każdy najmniejszy gest uczyniony z miłością ma ogromne znaczenie.