Wtorek 31 marca

„A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.”

Jezus, poprzez swoją ludzką naturę pokazuje nam, że Bóg Ojciec, Stworzyciel, cały czas jest przy nas, przy swoich dzieciach. Bywa, że człowieka spotyka niezawinione cierpienie, ale często zdarza się, że ktoś mówi: „gdzie był wtedy Bóg?”, „Bóg go opuścił”, kiedy wydarzy się jakaś tragedia spowodowana przez grzech. Jezus mówi „nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba” -po pierwsze: to nie znaczy, że to samo podoba się Jezusowi. Raczej trudno byłoby znaleźć ochotnika, który z entuzjazmem poniósłby na Golgotę krzyż, na którym ma zawisnąć. Jednak Jezus czyni to, bo tak się podoba Bogu. W naszym życiu codziennym też nierzadko spotykamy się z trudną do przyjęcia wolą Bożą, lecz zawsze prośmy o łaskę jej przyjęcia, bo mimo wszystko – zawsze jest to najlepsza droga. Po drugie: dopóki wypełniamy wolę Bożą, choćby bardzo dla nas ciężką, idziemy w Jego światłości. Wiele razy działamy wbrew Bożym przykazaniom i wskazówkom. Pamiętajmy, że wtedy to nie Bóg oddala się od nas, ale my sami obieramy inną drogę, więc kiedy natkniemy się na niej na wyboje, nie powinniśmy mieć o to do Boga pretensji, ani obwiniać Go. Panie, napełnij nas pokorą, abyśmy potrafili wracać do Ciebie. Daj nam łaskę głębokiego żalu za grzechy, abyśmy potrafili, jak syn marnotrawny, wrócić do Ciebie ze szczerze skruszonym sercem, łaknącym Twojej miłości.