„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.  


Jezus nie odpowiada wprost na postawione Mu pytanie, Bóg zna nas. Pragnie byśmy byli przed Nim szczerzy i wie z jakim nastawieniem zbliżamy się do Niego. Swoją odpowiedzią chce natomiast wskazać na coś o wiele ważniejszego: Człowiek powinien przede wszystkim Bogu oddawać należną cześć, a to nie koliduje z podporządkowaniem się rozporządzeniom cesarza. Ważne, jest to, aby oddać Bogu to, co należy do Niego, On chce relacji z nami. Chrystus, przypomina o postawie uczciwości wobec Boga i ludzi. Jezu, Ty chcesz, abyśmy byli dobrymi ludźmi; daj nam mądrość, abyśmy pośród codzienności potrafili wybierać dobro, sprawiedliwość i abyśmy się stali obrazem Twojej miłości.