Wtorek 4 Stycznia

Oto Baranek Boży.”

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – oznajmia Jan, wskazując na Jezusa. Gładzi, usuwa – czyli bierze na siebie, dźwiga go, czując jego ciężar. Nie cofa się. Daje się ugodzić ludzkim grzechom, zostając przybitym do krzyża. Przyjmuje niesprawiedliwą śmierć, ukazując straszliwą potęgę zła, by mocą swego zmartwychwstania odmienić na zawsze losy świata.  „Baranek Boży” w szczególny sposób łączy Chrystusa z Bogiem w akcie odkupienia. Staje się ofiarą złożoną Bogu i ofiarą dostarczoną przez Boga. Nosi grzech świata i odpokutowuje go, biorąc go na siebie. „Pan złożył na Niego grzechy nas wszystkich”…